image description

2017 Alle rechten voorbehouden door © Harry van Hest

Blogartikel

43 co HOEVEEL BETAAL JE VOOR EEN SPREKER ?

Hoe zit de sprekers wereld in mekaar ?

Er bestaat niet zoiets als vaste ‘tarieflijsten’ in de sprekers wereld.

Dit omdat sprekers hun prijzen geregeld aanpassen aan de omstandigheden (welk/hoeveel/betalend of niet/… publiek, net een nieuw boek uit, pas op televisie geweest ,…) en/of de aard van opdrachtgevers (profit & non profit bv).

Om toch enige duiding te geven heb ik in de sector de nodige informatie verzameld die alvast enigszins kan helpen bij het maken van keuzes en qua prijszetting.

Eerst en vooral wat betreft ‘welke spreker kiezen’ zijn er drie pistes,

1) Een organisator zoekt naar en op websites en maakt een shortlist van 

 mogelijke sprekers die hem interesseren en tracht dan die spreker(s)  rechtstreeks 

te bereiken. Dit lukt niet altijd of zelfs zelden omdat sprekers  niet zomaar 

toezeggen voor een organisatie die ze niet kennen. 

2)Dus ervaren organisators contacteren doorgaans een sprekersbureau, ook omdat ze weten dat als er dan wat fout gaat (bv ziekte van de geboekte spreker) dat een bureau de mogelijkheden heeft om heel snel een gepaste vervanging te vinden.

Zo werk ik zelf in ons land vooral met het eerste (1999) sprekersbureau van België HARPO-Speakers Society met een uitgebreid sprekersaanbod. http://www.harpo.be/spraakmakende-sprekers  

Een bureau  gaat dan de gekozen spreker(s) vragen naar de beschikbaarheid en ook naar de vraagprijs voor de opdracht in kwestie.

Na goedkeuring maken ze enerzijds een contract met de spreker (die gerust is dat hij met een professionele partner kan afspreken) en anderzijds een overeenkomst naar de opdrachtgever.

Het sprekersbureau rekent voor zijn tussenkomst 20% die wordt afgetrokken van de gage van de spreker. Dit als ruil voor het aanbod (site en andere overhead), de verantwoordelijkheid en de administratie. Dus die 20% wordt niet bijgeteld bij wat de eindklant betaalt.                                    Dus of een organisator een spreker rechtstreeks boekt of via een bureau, de vraagprijs blijft hetzelfde. De spreker van zijn kant laat met plezier deze 20% aan het agentschap langs waar hij allicht meerdere opdrachten zal krijgen dan van alleen die ene opdrachtgever die hem nooit een tweede keer zal inhuren. 

3)De opdrachtgever vraagt ‘Sprekersbureau, ik wil spreker XYZ maar ik zie die niet op jullie website’, dan gaat zo’n sprekersbureau met plezier die spreker zoeken, wat voor hen nooit verloren moeite is omdat die achteraf in hun bestand kan worden opgenomen en verder verloopt de procedure zoals bij 2.

Alle sprekers staan trouwens niet altijd op het web terwijl ze toch in de bestanden zitten van de bureaus, dit omdat ze exposure via websites niet gepast vinden omwille van bepaalde regels in hun bedrijf of organisatie.

Hoeveel betaal je voor een spreker ?

Voor velen de hamvraag!

Als bedrijf of als vereniging hebben jullie interesse om een spreker in jullie programmatie op te nemen.

Een zeer verstandige keuze, want onderzoek heeft uitgemaakt dat een ‘spreker’ op uw uitnodiging sowieso meer volk genereert.

Hierbij is het een misvatting er vanuit te gaan, dat mensen die ‘bekend’ zijn van in de media, ook een boeiend verhaal kunnen vertellen. Vandaar dat er een duidelijk onderscheid dient gemaakt te worden tussen een ‘actes de presence’ en ‘het geven van een voordracht’.

Als ik dan weer even kijk naar Speakers Society, die kunnen voor beide zorgen (hun banden met oa de showbizz zijn nl erg sterk) maar de markt leert ons dat ‘Boeiende sprekers over interessante onderwerpen’ een veel sterkere impact hebben, dan een louter ‘representatieve’ aanwezigheid waarbij wat selfies gemaakt worden en handtekeningen worden uitgedeeld..

Een belangrijk gegeven hierbij is ook, dat de toegevoegde waarde van (nationaal of internationaal) ‘bekende sprekers’, niet zozeer hun ‘bekendheid’ zal zijn maar wel hun vakgebied, hun (sportieve) prestaties, de manier waarop ze het publiek begeesteren of iets fundamenteel meegeven/veranderen.

Zo kan een spreker totaal onbekend zijn (voor uw doelgroep) en toch zo’n indruk maken dat iedereen er jaren later nog over spreekt.

Afhankelijk van hun economische, politieke, prestatie, bekendheid,… belang, vragen sprekers telkens andere gages.

Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen een aantal categorieën. Voor de bepaling hiervan spelen specifieke criteria een bepalende rol. Laten wij daar mee beginnen:

Team A

Uiteraard vindt u hier de algemeen bekende personaliteiten

zoals Dirk Frimout, Dixie Dansercourt, Marc Herremans, Bertrand Picard, Herman Konings etc.

Maar ook top sprekers, zoals Guido Thys, Bob Delbeque, Robert Benninga, etc, die minder bekend zijn bij het ruime publiek maar wel in management- en bedrijfsmiddens.

Voor deze personaliteiten is het spreken de basis van hun activiteiten. Zij genereren een inkomen uit hun voordrachten en bijvoorbeeld de boeken die ze schrijven of de coaching's die ze doen.

Team B:

Dit is de afdeling waar de vakmannen en vrouwen zich thuis voelen.

Captains of industry, computer specialisten, financiële experts, coaches, (hoofd)redacteurs, regisseurs, specialisten in een of andere branche, professoren etc

Voor deze sprekers is het spreken een belangrijk onderdeel van hun dagdagelijkse activiteiten en hun inkomen. Maar hun hoofdbezigheden blijven hun bedrijf, lesgeven, media, films, consulting etc

Team C

Dit zijn de aspirant sprekers en/of hobbyisten.

Voor sommigen onder hen is het spreken nog eerder een uitdaging dan een routine of is het een ‘skill’ waarmee ze hun passie willen delen met gelijkgestemden.

Hierbij is het niveau van hun ervaring en enthousiasme sterk bepalend voor hun succes.

Team D

De occasionele sprekers.

Dit zijn mensen die zichzelf niet naar voor schuiven als spreker, maar die door hun omgeving (bedrijf, de vereniging, organisatie…) worden gevraagd om bij een bijzondere gelegenheid een voordracht te houden.

Uiteraard evolueren deze teams constant.

Hiermee bedoel ik, dat mensen van team D. op een bepaald moment wel eens de smaak te pakken krijgen en toch doorschuiven naar team C. 

Begroting voor een spreker

Vooral qua begroting is het belangrijk de verschillende teams uit elkaar te houden.

Het is logisch dat iemand van Team D. genoegen neemt met een bewonderend applaus,, wat lovende woorden van de voorzitter en een fles wijn.

Het ligt voor de hand dat u deze mensen best rechtstreeks kan benaderen. Want zij blijven onder de radar van de sprekersbureaus en gezien ze geen gage vragen zou het vreemd zijn dat een sprekersagentschap toch sowieso werkingskosten zou dienen aan te rekenen.

Iemand van Team C. heeft natuurlijk andere ambities. Deze sprekers hebben zich erop ingesteld, hebben de nodige research gedaan, bepaalde kosten gemaakt (boeken, beeldrecht, drukwerk,….) en hebben reeds lang begrepen dat men niet gratis van Maaseik naar De Panne rijdt. of van Maastricht naar Leeuwarden.

Deze sprekers zou het onrecht aandoen om hen te vergoeden enkel met een fles wijn of een bos bloemen en zelfs als ze mogen mee dineren (al dan niet inclusief hun partner), kost zo’n pro deo-engagement hun geld, in plaats dat ze verder kunnen doorgroeien.

Bij Speakers Society hebben ze dan ook bepaald dat voor deze groep een gage minimum 500 € mag bedragen.

Als vanzelf komen wij dan bij Team B en dit is dan de groep van (semi) professionals.

Uit respect voor deze sprekers die aan het hoofd staan van een multinational, een gerenommeerde krant, een worldwide organisatie,…. Gaat men er van uit dat een gage tussen de 1.000 en 1.500 € gerechtvaardigd is.

Trouwens gezien ze een hoofdberoep hebben zijn er heel wat van deze categorie sprekers die hun gage achteraf integraal afstaan aan een/hun goed doel. Dat is ook de meest correcte manier tegenover de sprekers uit de categorie A, die ze op deze manier niet ‘broodroven’.

Team A dat zijn de top professionals, waarbij u er kan van uitgaan dat het uiterste minimum  1.500 €, zal bedragen, terwijl gages van 3.000€, 5000€ ook voorkomen.

Voor internationaal bekende sprekers, die dus doorgaans ook nog eens vanuit het buitenland komen, zijn gages van 10.000 € tot 60 of 80.000 € helemaal geen verrassing. Ik denk hierbij onder andere aan de Richard Branson's, Jack Canfield’s, Herman Van Rompuy, Kjell Nordstrom’s etc…. (PS sprekersbureaus, weten doorgaans wanneer dit niveau sprekers op doorreis is in Europa of bijvoorbeeld België. Op die manier kan men toch een internationale naam op een interessante manier boeken)

Vooral bij de laatste twee teams schrikken organisators nog wel eens van de vraagprijs. Maar men staart zich steeds blind op de kostprijs, terwijl men moet uitgaan van het gegeven ‘Wat brengt deze spreker mij op ?’. Toen de Hoge Raad voor diamant, een aantal jaren geleden Bill Clinton vroeg als spreker, hebben ze hiervoor een (voor België) astronomisch bedrag betaald. Maar…heel de ‘beau monde’ wilde hier bij zijn, en betaalde zonder verpinken misschien wel 1000 € of meer, per persoon om mee aan tafel te mogen zitten in de gigantische hall die als locatie diende.

Een en ander ligt ook helemaal anders in België vergeleken met het buitenland. (Zie ook BLOG 16co      https://www.gastspreker-harry.be/nl/posts/view/693/16+co+-+ZIJN+DE+PROTESTANTEN+DE+OORZAAK+%3F+ )

Dit heeft te maken met, naar ons gevoel, het verschil met de  Angelsaksische manier van denken, waarbij sprekers in Amerika, Engeland maar ook in Duitsland en zelfs Nederland veel meer gewaardeerd (lees: gehonoreerd) worden. Vandaar dat onze Belgische sprekers uiteraard met plezier ook in deze landen gaan werken.

CULTUUR VERANDEREN

Misschien is het dan ook slim van onze eigen cultuur enigszins te veranderen, door niet verder als elke clubje of afdeling apart, om de maand, een eigen spreker te vragen (waarbij er dan slechts een minimaal budget is). Maar van veel intenser samen te werken met andere afdelingen van uw vereniging en samen, per provincie bijvoorbeeld, de krachten/budgetten te bundelen. (Waarbij bv telkens een ander arrondissement als gastheer optreedt).

Als de afstanden dan te groot zouden worden voor uw leden/deelnemers, kan u het ook nog anders aanpakken.

In deze tijd waarin het begrip ‘netwerken’ met gouden letters wordt geschreven, is het ook een slim idee om samen met andere lokale verenigingen af te spreken, waarbij elke maand één vereniging als gastheer optreedt en het publiek van de diverse verenigingen welkom heet. (bv UNIZO en MARKANT van de gemeente XYZ, nodigen samen een spreker uit en inviteren alle mogelijke andere verenigingen uit die gemeente om ook te komen luisteren = Ideale gelegenheid trouwens om ook buitenstaanders uit te nodigen en op die manier nieuwe leden te werven. En ja, men zal wel eens een lid kwijtspelen op die manier, maar je zal er ook mee winnen).

Dat wordt pas netwerken op niveau en met gegarandeerd verstrekkende resultaten.

Op die manier mag de spreker en de accommodatie dan ook wat meer kosten en als vanzelf hoort u dan een boeiender verhaal, dan wanneer er weer een spreker van team D voor u mensen staat..

Laat ons dus samen het ‘sprekers landschap’ in Vlaanderen op hoger niveau te tillen.

Wat niet betekent dat wij niet overtuigd zijn dat u in uw omgeving, alsnog iemand kan vinden die voor een doos bonbons of een fles wijn op een boeiende manier, uw gasten kan entertainen!. Ga er gerust voor, het is zo dat nieuw talent ontdekt wordt !

Uiteraard is het niet vreemd dat in deze geest heel wat actieve politici zelfs helemaal gratis een avond komen praten vanuit hun politiek dienstbetoon. (Het zal u ook niet verbazen dat in electorale periodes dat erg makkelijk lukt.).

Maar weet, dat door het feit dat het gratis is er ook geen garantie is dat de geplande spreker er zal zijn op het moment van de waarheid! Zeker politici durven dan wel eens een secretaris sturen!

Dank voor het (lange) lezen en aarzel niet te ‘liken’ als je er wat aan gehad hebt! J

746 likes

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie omtrent de mogelijkheden voor uw evenement, of zoekt u een coach die uw communicatieve vaardigheden kan aanscherpen?
Dan kan u altijd vrijblijvend contact opnemen via volgende link: